Prečo luster?

V 17.storočí benátski sklári tvorili krištáľové lustre, aby šírili a odrážali svetlo do honosných, ale chladných miestností. Bola to známka luxusu, noblesy, grácie, majestátu ako pre kráľovnú. Dnes môže byť každá žena – kráľovná.
Každý kúsok takéhoto lustra presvetľuje priestor. Rovnako ako prírodný kryštál alebo diamant svojou štruktúrou odrážajú celé farebné spektrum - všetky farby dúhy - tvoria most medzi nebom a zemou, viditeľným a neviditeľným, svetlom a tmou, živými či mŕtvymi a zároveň tvoria jeden celok – jednotu.

V neposlednom rade ide o hru a zábavu, ako recyklovať staré lustre na žiariace diamanty.
Vdýchnuť im druhý život, aby rozžiarili naše tváre do úsmevu a ten do širokého okolia.
Pretože len spokjná žena  je šťastná žena.

Sklovenské diamanty ®

Každé sklíčko Sklovenských diamantov ® má svoj osobitný tvar, rovnako ako špeciálne komponenty, ktoré dotvárajú šperk.

Krídla, guľa, kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholníky, lemniskáta a množstvo ďalších komponentov, ktoré používam, dotvárajú šperk. Tieto tvary sú transformačné a aktivujú sa na nositeľke, keď si Sklovenské diamanty dá na seba. 
Sú jedinečné a prepojené s posvätnou geometriou a numerológiou...

Slnečné lúče, cena: 99 eur

Geometria

KRÍDLA - sloboda, voľnost, ľahkosť, rozlet.
KRUH - celok, jednota, uzatvára do celku.
TROJUHOLNÍK - trojica, otec-mama-dieťa.
ŠTVOREC - základ, hmota, 4 piliere-vedenie, chcenie, odvaha, mlčanie.
4 živly, 4 ročné obdobia a 4 cyklické týždne ženy.
LEMNISKÁTA - nekonečno vo všetkom.