Prečo luster?

V 17.storočí benátski sklári tvorili krištáľové lustre, aby šírili a odrážali svetlo do honosných, ale chladných miestností. Bola to známka luxusu, noblesy, grácie, majestátu ako pre kráľovnú. Dnes môže byť každá žena – kráľovná.
Každý kúsok takéhoto lustra presvetľuje priestor. Rovnako ako prírodný kryštál alebo diamant svojou štruktúrou odrážajú celé farebné spektrum - všetky farby dúhy - tvoria most medzi nebom a zemou, viditeľným a neviditeľným, svetlom a tmou, živými či mŕtvymi a zároveň tvoria jeden celok – jednotu.

V neposlednom rade ide o hru a zábavu, ako recyklovať staré lustre na žiariace diamanty.
Vdýchnuť im druhý život, aby rozžiarili naše tváre do úsmevu a ten do širokého okolia.
Pretože len spokjná žena  je šťastná žena.

Sklovenské diamanty

Každé sklíčko Sklovenských diamantov má svoj osobitný tvar, rovnako ako špeciálne komponenty, ktoré dotvárajú šperk.

Krídla, guľa, kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholníky, lemniskáta a množstvo ďalších komponentov, ktoré používam, dotvárajú šperk. Tieto tvary sú transformačné a aktivujú sa na nositeľke, keď si Sklovenské diamanty dá na seba. 
Sú jedinečné a prepojené s posvätnou geometriou a numerológiou...

Slnečné lúče, cena: 99 eur

Geometria

KRÍDLA - sloboda, voľnost, ľahkosť, rozlet.
KRUH - celok, jednota, uzatvára do celku.
TROJUHOLNÍK - trojica, otec-mama-dieťa.
ŠTVOREC - základ, hmota, 4 piliere-vedenie, chcenie, odvaha, mlčanie.
4 živly, 4 ročné obdobia a 4 cyklické týždne ženy.
LEMNISKÁTA - nekonečno vo všetkom.