Diamant, kryštál, krištáľový luster...

Čo majú spoločné? 

Svetlo. A to je cesta za láskou, za pravdou, za krásou, za Bohom...

Vitajte v mojom svete
        d iamantov